Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
14/05/2019,11:35

120 δόσεις: Τα παιδιά κρίνουν τις δόσεις – Οι «κόφτες» και οι κερδισμένοι

120 δόσεις: Τα παιδιά κρίνουν τις δόσεις – Οι «κόφτες» και οι κερδισμένοι

Όσα περισσότερα παιδιά τόσο περισσότερες δόσεις για την ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία. Μειώσεις από 1% έως 3% για όσους έχουν προστατευόμενα παιδιά. Μέχρι την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις στην Εφορία. 45 μέρες προθεσμία στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις προς Ταμεία και Εφορία. Ο χρόνος που θα έχει κάποιος οφειλέτης προκειμένου να ρυθμίσεις τις οφειλές του δεν είναι απεριόριστος και ουσιαστικά θα έχει μόλις 45 ημέρες προκειμένου να μπει στην ηλεκτρονική πύλη και να ρυθμίσει το χρέος του.

Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται  οι φορολογούμενοι – οφειλέτες με προστατευόμενα παιδιά. Για τους οφειλέτες αυτούς προβλέπονται μειώσεις κατά μία έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες στους συντελεστές 4% – 25% με βάση τους οποίους προσδιορίζεται το ύψος της μηνιαίας δόσης σε συνάρτηση με το ετήσιο εισόδημα, για όσους οφειλέτες δεν βαρύνονται με τέκνα.  Η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών στο ετήσιο εισόδημα περιορίζει το ύψος της φοροδοτικής ικανότητας του οφειλέτη με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι με παιδιά να κερδίζουν περισσότερες δόσεις σε σχέση με τους οφειλέτες που έχουν ακριβώς το ίδιο εισόδημα αλλά δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα.

Για τους οφειλέτες με 1 ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά και με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) μέχρι 10.000 ευρώ ισχύει ό,τι ακριβώς προβλέπεται για τους έχοντες εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ αλλά μη έχοντες παιδιά, δηλαδή χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα έτους 2017άνω των 10.000 ευρώ και 1 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα προβλέπονται τα εξής:

Για τους οφειλέτες με 1 εξαρτώμενο τέκνο, το ύψος των ετήσιων καταβολών, το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης και  ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καθορίζεται σε τρία βήματα εξής:

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών που ανέρχονται σε:

 • 3% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,
 • 5% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,
 • 7% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,
 • 9% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,
 • 11% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,
 • 14% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,
 • 19% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,
 • 24% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 100.000 ευρώ.

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται, στη συνέχεια, με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.

Κόφτες

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

 • το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.
 • ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18
 • ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 30 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 540 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με 2 εξαρτώμενα τέκνα, η προοδευτική κλίμακα συντελεστών του 1ου βήματος περιλαμβάνει τους εξής συντελεστές:

 • 2% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,
 • 4% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,
 • 6% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,
 • 8% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,
 • 10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,
 • 13% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,
 • 18% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,
 • 23% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 100.000 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, η προοδευτική κλίμακα συντελεστών του 1ου βήματος περιλαμβάνει τους εξής συντελεστές:

 • 1% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,
 • 3% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,
 • 5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,
 • 7% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,
 • 9% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,
 • 12% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,
 • 17% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,
 • 22% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 100.000 ευρώ.

Tags:
loading...
loading...